L'Ajuntament de Cambrils preveu reduir l'endeutament al 2017

Política
Tipografia

L’Ajuntament de Cambrils preveu acabar el 2017 amb una ràtio d’endeutament del 67,19%, la més baixa dels últims 17 anys

Aquesta reducció del deute per sota del 75%, que és el límit d’endeutament establert a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, donarà llibertat a l’equip de govern per poder realitzar inversions al municipi en els pressupostos del 2018. A més, les amortitzacions permetran augmentar la despesa corrent amb recursos que ara es destinen a despeses financeres.La previsió és que al final de l’exercici 2017 el deute pendent disminueixi en 7.239.272 euros i se situï  en l’esmentat 67,19%, que en números absoluts són 29.456.785 euros. Aquesta reducció de la ràtio d’endeutament es deu principalment a amortitzacions ordinàries per un import de 5.184.410 d’euros i a l’amortització extraordinària de dos préstecs de 2.054.861 euros. Els dos crèdits es cancel·laran a principis d’any amb els imports que la Generalitat encara devia a l’Ajuntament pel desenvolupament del Pla de Barris, que es destinaran a reduir el deute tal com marca la llei.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; el regidor d’Hisenda, Jaume Gila; i les regidores Mercè Dalmau i Ana López han explicat avui aquestes dades en la presentació del pressupost del 2017, que aquesta tarda passarà pel Ple.El pressupost de l’Ajuntament és de 42.593.731 euros, que suposa un augment de 202.321 euros respecte l’any 2016, i segueix prioritzant l’àrea de serveis a la persona, que augmenta en quasi mig milió d’euros.

 

El regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha afirmat que es tracta d’un pressupost equilibrat que compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera.

En aquest sentit, l’alcaldessa ha explicat que s’ha fet una previsió d’ingressos ajustada i realista, sent rigorós amb els preceptes de contenció pressupostària, però que alhora es mantenen i reforcen tots els serveis existents i es posen en marxa nous projectes. “L’equip de govern hem fet un esforç per quadrar els comptes municipals atenent les necessitats dels cambrilencs i cambrilenques”, ha afirmat Mendoza.

L’alcaldessa també ha destacat que el pressupost està elaborat amb la consigna de no incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania, malgrat les limitacions pressupostàries. “Tot i que el conjunt d’impostos que es paguen a Cambrils són inferiors a la mitjana, l’equip de govern té clar que l’actual context econòmic no permet afrontar un increment”, ha conclòs.

Per al seva banda, la primera tinent d’alcalde, Mercè Dalmau, ha assegurat que han treballat amb criteris de prudència i bona gestió per assegurar els serveis als ciutadans de Cambrils i l’equilibri pressupostari” i ha explicat que el pressupost del 2017 incorpora inversions responsables i prudents.

Finalment, la segona tinent d’alcalde, Ana López, ha explicat que malgrat que el pressupost només augmenta el 0,48% respecte l’exercici anterior, el govern ha aconseguit incrementar la despesa corrent en un 2,76% ajustant, prioritzant i racionalitzant els recursos.

En números absoluts, la despesa corrent s’ha pogut augmentar en 992.969 euros gràcies a l’alliberament de càrregues financeres, l’estalvi energètic i altres mesures per gestionar els recursos públics amb la màxima eficàcia. Tot això revertirà en la millora dels serveis públics i de la qualitat de vida de les persones.

Les prioriats: polítiques socials i reactivació de l’economia

El govern ha prioritzat els programes pressupostaris amb un clar component social i les actuacions per afavorir la recuperació econòmica. En el següent quadre es pot veure l’increment acumulat del pressupost d’aquestes dues àrees en els últims dos exercicis.En la línia del pressupost anterior, aquest 2017 tornen a créixer tant les partides d’Ensenyament i Polítiques d’Ocupació com les de Benestar Social. En el cas d’Ensenyament i Polítiques d’Ocupació les partides augmenten en 252.541 euros respecte el darrer exercici, que representa un 28,3% del total, sense comptar les inversions a les escoles. El Departament aposta per incrementar les bonificacions i descomptes a les llars d’infants i mantenir les subvencions per la reutilització de llibres de text, les activitats extraescolars i les associacions de pares i mares.

Pel que fa a la Borsa d’Habitatge, s’ha millorat la gestió per poder proporcionar habitatges a les famílies amb pocs recursos i al mateix temps garantir el pagament als propietaris. A més, es dobla la dotació d’ajuts d’urgència i s’engeguen nous projectes com l’aprofitament d’aliments frescos com a complements dels ajuts de la xarxa de distribució, la implantació d’una moneda social o bé la iniciativa “Viure i conviure” perquè gent gran que viu sola comparteixi pis amb un estudiant universitari.

D’altra banda, el govern també aposta per potenciar l’àrea econòmica, que veurà incrementat el seu pressupost en 102.439 euros per ampliar els serveis dirigits a la pròpia població i per reforçar la imatge de Cambrils com a municipi turístic. Des de Promoció Econòmica, una de les apostes més importants és l’arrencada del projecte de la Torre del Llimó com a centre de promoció econòmica i allotjament d’empreses. Des de Turisme, l’augment de la partida servirà per millorar el servei de socorrisme i la instal·lació de serveis a les platges.

En el capítol d’inversions, el projecte més destacat és el nou passeig Charles Darwin, que connectarà el nucli consolidat de la ciutat amb la futura estació del corredor del mediterrani. L’actual calçada asfaltada, situada al marge dret de la riera d’Alforja, es convertirà en una avinguda amb una zona enjardinada, dos carrils de circulació rodada, una franja d’aparcament en línia, una  zona enjardinada amb arbustos, un carril bici, una vorera de quatre metres d’amplada i un tercer espai enjardinat fins a la tanca del Parc del Pinaret.

publicitat
publicitat

El temps (Interior)

Reus Spain Solejat, 16 °C
Current Conditions
Dia: 6:29 m   |   Nit: 9:16 t
69%     11.3 km/h     33.796 bar
Predicció
DIC Mín.: 16 °C Màx.: 28 °C
DIJ Mín.: 17 °C Màx.: 26 °C
DIV Mín.: 17 °C Màx.: 26 °C
DIS Mín.: 16 °C Màx.: 25 °C
DIU Mín.: 17 °C Màx.: 24 °C
DIL Mín.: 18 °C Màx.: 23 °C
DIM Mín.: 17 °C Màx.: 23 °C
DIC Mín.: 16 °C Màx.: 23 °C
DIJ Mín.: 16 °C Màx.: 24 °C
DIV Mín.: 16 °C Màx.: 27 °C
publicitat